Nâng cấp trạm thông tin Đức Trọng - Lâm Đồng

04-08-2008

Thân gửi đồng đạo gần xa,
 
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian tới, từ ngày 5/08 đến ngày 10/08/2008, Trạm Thông Tin Đức Trọng sẽ tạm dừng hỗ trợ để chuyển sang địa chỉ mới.
 

- Địa chỉ cũ:Tiệm Net ICQ – 113 Thống Nhất, Đức Trọng, Lâm Đồng.

 
- Địa chỉ mới:49 Thống Nhất, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng.
 
Ngày 11/08, Trạm Thông Tin Đức Trọng sẽ hoạt động trở lại bình thường để phục vụ chư vị hảo hữu.
 
Nay kính báo,
 
Chưởng quản kính bút.