Nghênh Khách Đường Hà Nội tạm ngưng hoạt động

30-08-2008

- Nâng cấp Nghênh Khách Đường Hà Nội.

 

Thân gửi đồng đạo gần xa,

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian tới, Nghênh Khách Đường Hà Nội sẽ tạm ngừng hoạt động để bảo trì và nâng cấp hệ thống.

 

Thời gian tạm ngừng:

Từ ngày 1/9 đến hết ngày  2/9/2008.

 

Ngày 3/9/2008, Nghênh Khách Đường Hà Nội sẽ hoạt động trở lại bình thường, đón tiếp và giải đáp thắc mắc của nhân sĩ khắp nơi.

 

Nay kính báo,

 

Chưởng quản kính bút.