Ngự các cập nhật ngày 08/01/2010

05-01-2010

- Cập nhật Ngự các mới

Tiếp tục những đổi mới trong kho tàng Ngự các, thân mời đồng đạo cùng thưởng thức những vật phẩm mới sau đây:

Danh sách vật phẩm mới

Vật phẩm Giá bán (Xu) Vị trí Tình trạng Hạn sử dụng

Tử Quang Bài

50

Sự kiện tháng 12

Thêm mới

30 ngày

Ngự Dụng Bạch Ngọc Thạch

1.200

Lạc Viên phường và Sự kiện tháng 12

 

Giá mới Ngự các sẽ chính thức cập nhật vào sau bảo trì thứ Sáu - ngày 08/01/2010.