Ngự Các ngày 22/10

21-10-2010

- Vật phẩm Ngự Các ngày 22/10/2010

Quý đồng đạo võ lâm thân mến!

Ngự Các VLTK II là kho tàng không thể thiếu đối với hành trình bôn tẩu của tất cả nhân sĩ võ lâm. Tiếp tục những cập nhật vào tuần này, Ngự Các sẽ tạm ngừng bán Bàn Long Bích. Những thông tin mới nhất về vật phẩm Ngự Các sẽ được Bổn Trang cung cấp thường xuyên trên trang chủ VLTK II.

Ngừng bán Bàn Long Bích từ sau bảo trì 22/10/2010

Ngự Các tạm ngừng bán Bàn Long Bích

Thân chúc đồng đạo có nhửng trải nghiệm thú vị cùng sân chơi VLTK II.