Ngự Các ngày 29/10

28-10-2010

- Vật phẩm Ngự Các ngày 29/10/2010

Quý đồng đạo võ lâm thân mến!

Kho tàng Ngự Các tiếp tục những cập nhật mới nhất để đường hành tẩu của nhân sĩ võ lâm được thuận lợi hơn. Xin thông báo những cập nhật tại Ngự Các vào 29/10/2010 như sau:

Giá mới áp dụng từ sau bảo trì 29/10/2010

Vật phẩm Giá bán (Xu) Vị trí Tình trạng Hạng tồn tại

Huy hiệu chiến công (huy hoàng)

600Sự kiện tháng 11 Di chuyển vị trí 30 ngày

Võ Lâm Phong Hiệu

300Bán mới

Siêu Nhân Phong Hiệu

300

Trứng ngẫu nhiên

80Lạc Viên Phường Bán mới

Giấy Gói Hoa

2

Ngoài ra, Bổn Trang cũng xin nhắc lại: Từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 29/10/2010, Ngự Các chính thức tạm ngưng bán vật phẩm Nữ Oa Bảo Hạp. Xem chi tiết thông báo tại đây.