Ngũ Độc Cổ Sư: Khám phá bí ẩn Yếu quyết

13-11-2008

- Công dụng của Yếu quyết Ngũ Độc Cổ Sư.

 

Ngũ Độc Cổ Sư thông thạo nhiều tuyệt kỹ dụng độc bí truyền, chuyên nuôi bùa ngải và nhiều loại côn trùng kịch độc chỉ tìm thấy ở Miêu Cương. Đối phương bị tấn công sẽ rơi vào trạng thái trúng độc trong thời gian dài, không những liên tục mất sinh lực và còn bị vô hiệu hóa các trạng thái phòng ngự.

 

Mỗi yếu quyết của Ngũ Độc Cổ Sưcó những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

 

 

Bí kiếp Hạ Cổ Mật Phương

Bí kiếp Phong Cổ

Bí kiếp Dưỡng Cổ Bí Thuật

Bí kiếp Cuồng Phong Trảo

Bí kiếp Độc Cổ

Bí kiếp Huyết Đỉnh Công

Bí kiếp Huyết Cổ

Bí kiếp Hương Cổ

Bí kiếp Thi Cổ

Bí kiếp Yêu Cổ

Bí kiếp Tâm Cổ

Bí kiếp Vạn Cổ Thực Thiên

Bí kiếp Huyễn Cổ

Bí kiếp Tàm Cổ

 

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Khám phá Yếu quyết Dương Môn Thương Kỵ

 

>>>Công dụng Yếu quyết Võ Đang Đạo Gia

 

>>>Công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Thiền Tông

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Tục Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Cái Bang Ô Y

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Tục Gia

 

>>>Công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Thiền Tông

 

>>>Thiếu Lâm Võ Tông: Công dụng của từng Yếu quyết

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Dương Môn Cung Kỵ

 

>>>Bí ẩn công dụng của Yếu quyết Võ Đang Tục Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Ngũ Độc Tà Hiệp

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Cái Bang Tịnh Y

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Phật Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Tục Gia

 

>>>Công dụng Yếu quyết của môn phái Đường Môn