Ngừng bán một số vật phẩm Ngự Các

05-08-2009

- Ngự Các: Ngừng bán và bán mới một số vật phẩm.

 

Thân gửi Quý đồng đạo,

 

Thứ Sáu - ngày 7/08/2009 sắp tới, Ngự Các sẽ ra mắt thêm những vật phẩm mới, giảm giá vật phẩm Tu chân yêu quyết và ngừng bán một số vật phẩm. Nay Bổn Trang thông báo đến toàn thể nhân sĩ võ lâm bốn phương để Quý đồng đạo thuận lợi hơn trong quá trình bôn tẩu.

 

Vật phẩm bán mới và giảm giá:

Tên vật phẩm Giá bán Hạn sử dụng Vị trí tại Ngự Các
Túi nguyên liệu2 Xu 30 ngàyLạc viên phường
Tu chân yếu quyết9 XuCửu huyền cư
Vân cẩm hạp100 Xu Thái hoa phường

 

 

Ngừng bán các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Vị trí tại Ngự Các
Thiên hương cẩmtục-túi nhỏ
Bảo Chỉ Đường
Hắc ngọc đoạn tục cao-túi nhỏ
Nhất nguyên phục khởi đơn-túi nhỏ
Vạn vật quy nguyên đơn-túi nhỏ
Ngũ hoa ngọc lộc hoàn-túi nhỏ
Sinh sinh hóa tán-túi nhỏ

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>> Phi Ưng - Phi Phụng: Hai máy chủ tiếp tục ra mắt