Nguồn gốc Giang Hồ Hảo Hán, Giang Hồ Thiếu Hiệp

14-03-2008

 

Thời Bắc Tống.

 

Liêu Quốc phía Bắc hùng mạnh, đem quân xâm chiếm bờ cõi Đại Tống. Chiến tranh diễn ra vô cùng khốc liệt, dân tình tử thương vô số.

 

Anh hùng hào kiệt giang hồ chí cao tài rộng, há dễ khoanh tay đứng nhìn vận nước đảo điên? Thân nam nhi dọc ngang trời đất, đâu phải phường dân đen yên ổn chốn làng quê hay phận nhi nữ yếu đuối. Hào kiệt tứ phương sục sôi nhiệt huyết, quyết tâm đem sở học võ nghệ của mình cứu sơn hà xã tắc khỏi cơn nguy biến.

 

Chiến trận diễn ra liên miên, dai dẳng suốt mấy năm trời, Liêu Quốc quân cường tướng giỏi, thế công vẫn ào ào dũng mãnh. Binh lực bên Tống, được sự trợ giúp của hào kiệt Trung Nguyên võ công điêu luyện, cũng chỉ mới có thể cầm cự không cho quân Liêu chiếm được Nhạn Môn Quan. Chiến trận kéo dài, Nhạn Môn Quan rực lửa đỏ trời, binh sĩ mỏi mệt, lương thảo ngày một cạn. Rồi một đêm, chân trời phía Đại Tống bỗng rực sáng, người ta thấy có một con rồng toàn thân lấp lánh từ biển bay lên, miệng cắp một tấm chiếu thư, thả xuống lán trại quân binh Tống Triều.

 

Nhìn kỹ, đó là một tấm chiếu thư đã ố vàng, mở ra thấy bên trong có ghi dòng chữ cổ. Một người học vấn uyên thâm đã đọc được rằng: “Vận nước đã đến, đồng tâm hiệp sức, chuyển bại thành thắng. Giang hồ hảo hán, giang hồ thiếu hiệp cứu giang sơn”.

 

Sau khi những lời này được truyền ra, tinh thần hào kiệt dâng lên ngùn ngụt. Họ cảm thấy dường như được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh, làm nên một chiến thắng vang dội vào sáng sớm ngày hôm đó, đẩy lui bọn giặc dữ ra khỏi Đại Tống. Trung Nguyên thanh bình vạn hạnh.

 

Không ai biết được vì sao rồng thiêng xuất hiện, cho rằng đã được thiên mệnh giúp đỡ. Còn tấm chiếu thư thần bí kia được hào kiệt Trung Nguyên rước về nơi trang trọng nhất, nghiêm cẩn thờ phụng…

 

Xem thông tin chi tiết vật phẩm