Nguyên Soái tiến cử Quân Hàm

14-11-2009

- Hướng dẫn tiến cử Quân Hàm Nguyên Soái

 

Thân mời đồng đạo gần xa cùng theo dõi bài hướng dẫn Nguyên Soái tiến cử Quân Hàm.

 

Tống Nguyên Soái tiến cử Quân Hàm

- Vào mỗi ngày thứ Bảy, khi người có công trạng cao nhất (từ 250.000 công trạng trở lên) của phe Tống sẽ được phong làm Tống Nguyên Soái.


- Sau ngày Thứ Bảy – Tống Nguyên Soái có thể tiến hành tiến cửa Quân Hàm cho phe Tống.

 

Tiến cử Quân Hàm Tiên Phong

- Tống Nguyên Soái tổ đội với người muốn tiến cửa Quân Hàm đến Biện Kinh gặp Triệu Phổ (Mỗi lần chỉ tổ đội với 1 người sẽ được tiến cử - Tống Nguyên Soái chủ tổ đội).

 

 

- Đối với Tiên Phong, trong 1 tuần, Tống Nguyên Soái chỉ có thể tiến cử 2 người.

 

 

 

Lưu ý:

- Tống Tiên Phong muốn được tiến cử phải đạt công trạng từ 90.000 trở lên, nếu không đủ điều kiện Triệu Phổ không cho tiến cử.

- Trên trang bị người được tiến cử Tống Tiên Phong phải có 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 200 vàng. Nếu nhân vật không đủ 1 trong 2 điều kiện trên hệ thống sẽ thông báo, việc tiến cử thất bại.

 

 

- Khi đủ những điều kiện trên, Tống Nguyên Soái sẽ tiến cử thành công Tống Tiên Phong.

 

 

- Tại khung tin tức chiến trường, sẽ nhận thấy Quân Hàm của Tống Tiên Phong rõ ràng.

 

 

Sau khi Nguyên Soái tiến cử thành công

 

Tiến cử Quân Hàm Tướng Quân

- Tống Nguyên Soái tổ đội với người muốn tiến cửa quân hàm đến Biện Kinh gặp Triệu Phổ (Mỗi lần chỉ tổ đội với 1 người sẽ được tiến cử - Tống Nguyên Soái chủ tổ đội).

 

 

- Đối với Tướng Quân, trong 1 tuần Tống Nguyên Soái chỉ có thể tiến cử 1 người.

 

 

 

Lưu ý:

- Tống Tướng Quân muốn được tiến cử phải đạt công trạng từ 120.000 trở lên, nếu không đủ điều kiện Triệu Phổ không cho tiến cử.

- Trên trang bị người được tiến cử Tống Tướng Quân phải có 2 Nữ Oa Tinh Thạch + 400 vàng. Nếu nhân vật không đủ 1 trong 2 điều kiện trên hệ thống sẽ thông báo, việc tiến cử thất bại.

 

 

- Khi đủ những điều kiện trên, Tống Nguyên Soái sẽ tiến cử thành công Tống Tướng Quân.

 

 

- Tại khung tin tức chiến trường, sẽ nhận thấy Quân Hàm của Tống Tướng Quân rõ ràng.

 

 

Sau khi được Tống Nguyên Soái tiến cử thành công

 

Những điều lưu ý khi Nguyên Soái tiến cử:

- Nguyên Soái chỉ có thể tiến cử 0h00 – 24h00 ngày Chủ nhật hàng tuần, nếu tiến cử trong ngày thứ Bảy, Triệu Phổ sẽ không chấp nhận.

 

- Bắt buộc Nguyên Soái phải tổ đội với người cần được tiến cử và làm chủ tổ đội thì Triệu Phổ mới chấp nhận.

 

- Mỗi lần Nguyên Soái chỉ có thể tổ đội với 1 người cần tiến cử

 

- Nguyên Soái mỗi phe chỉ có thể tiến cử 2 Tiên Phong và 1 Tướng Quân, không được tiến cử thêm.

 

Lưu ý:

- Nguyên soái không thể tiến cử người của phe đối phương làm Tiên Phong và Tướng Quân.

- Liêu Nguyên Soái tiến cử Quân Hàm, thực hiện tương tự như Tống Nguyên Soái tiến cử Quân Hàm.

 

Chưởng quản kính bút.

 

Tin liên quan:

 

 

>>>Hướng dẫn đổi trang bị Nguyên Soái

 

>>>VLTK II: Biến động tháng 11