Nhân sĩ sở hữu đồ Hoàng Kim thứ hai?

28-07-2008

- Kết thúc Lễ Hội Mùa Hè nhiều Nhân sĩ đã sưu tầm đủ 1000 Cát Tường Thạch.

 

Sau khi Trang chủ xuất hiện thông tin Nhân sĩ đầu tiên sở hữu vũ khí Hoàng Kim Môn phái, dường như đợt sóng săn tìm Cát Tường Thạch ở tất cả các máy chủ càng sôi sục thêm, chỉ trong vài ngày cuối lưu lượng giao dịch, tìm mua Cát Tường Thạch tăng đột biến.

 

Nhiều Nhân sĩ kịp sưu tầm đủ 1000 Cát Tường Thạch đổi Mật tịch Môn Phái hoặc 10 Bản vẽ đúc tạo thần binh và được các Nhân sĩ vui mừng chia sẻ tại diễn đàn, thân mời Quý đồng đạo theo dõi

 

 

Có thể xem như Nhân sĩ DaoMinh máy chủ Châu Long là người thứ hai sở hữu 10 Bản vẽ đúc tạo thần binh

 

 

Hay như Nhân sĩ TuyếtHoaPhong sở hữu Mật tịch Môn phái Thiếu Lâm – Tiềm Long Mật Tịch

 

 

 

Vũ khí Hoàng kim Môn phái – Thấu Giáp Thương của Nhân sĩ MrKenxxx máy chủ Ngũ Hổ

 

 

 

Thấu Giáp Thương của Nhân sĩ BinhbétLàEm trong loạt ảnh về trang bị của Nhân sĩ này tại diễn đàn

 

Chưởng quản kính bút

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Nhân sĩ đầu tiên sở hữu vũ khí Hoàng Kim Môn phái