Những cập nhật quan trọng ngày 10/08/2019

09-08-2019

Quý nhân sĩ Võ lâm 2 thân mến,

Nhằm giúp các tính năng hấp dẫn trong giang hồ có thể vận hành suôn sẻ và ổn định hơn, Ban Điều Hành Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ có một số cập nhật quan trọng từ ngày 10/08/2019, thông tin chi tiết như sau:

Nội dung cập nhật:

    • Điều chỉnh giảm điều kiện có thể trang bị tín vật cấp 11 đến cấp 20: các nhân vật chuyển sinh 5 level 90 có thể trang bị được tín vật từ 11 đến 20 lên người.
    • Điều chỉnh các nhân vật đạt chuyển sinh 5 level 90 có thể mang được trang bị: Nón, Áo, Quần, Nhẫn và Vũ khí Hào Hiệp Vô Hạ.
    • Điều chỉnh các nhân vật đạt chuyển sinh 5 level 90 có thể mang được trang bị Kim Xà 5 và 6.
    • Khi vào Liên Server thêm 3 vật phẩm thuốc Bánh Bột Vàng, Minh Nguyệt Dạ, Tây Bắc Vọng. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 5 vàng/1 vật phẩm.

Võ Lâm 2

Võ Lâm 2