Những hình ảnh từ Hội Nghị Khách Hàng Đà Nẵng

13-04-2008

Sáng nay, Hội Nghị Khách Hàng diễn ra sôi nổi tại nhà hát Trưng Vương, với sự tham gia đông đủ hơn 1000 khách hàng, chủ phòng máy, đại lý …tham dự.

 

Bổn Trang xin gửi đến đồng đạo những hình ảnh mới nhất của Hội Nghị Khách Hàng sáng nay.

 

 

Ngay từ sáng sớm đội ngũ an ninh đã sẵn sàng chuẩn bị cho Ngày hội VNG

 

 

Đông đảo các khách hàng từ khu vực miền Trung.

 

 

Các chủ phòng máy và đại lý đến tham dự

 

 

Nô nức tham dự Hội Nghị Khách Hàng

 

 

Những PG xinh đẹp đón đồng đạo tham dự

 

 

 

 

Ban Tổ Chức hoàn tất công tác chuẩn bị

 

 

 

Đồng đạo bốn phương tham dự đông đủ

 

Thông tin về Ngày hội VNG được Bổn Trang cập nhật liên tục trên Trang chủ, đồng đạo nhớ đón xem.

Chưởng quản kính bút.