Những vật phẩm lần đầu tiên xuất hiện tại Ngự Các

24-09-2009

- Các vật phẩm lần đầu tiên xuất hiện tại kho tàng Ngự Các

 

Tiếp tục cung cấp cho kho tàng Ngự Các những vật phẩm quý hiếm, Bổn Trang xin cập nhật đến đồng đạo gần xa các vật phẩm mới, lần đầu tiên xuất hiện tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.

 

Danh sách vật phẩm Ngự Các

 

Vật phẩm Công dụng Giá bán (Xu) Vị trí Tình trạng

Đại Bạch Câu Hoàn

Ủy thác rời mạng nhận kinh nghiệm trong 8 giờ. Hiệu quả gấp 1,5 lần so với Bạch Câu Hoàn.

24

Bảo Chỉ Đường Bán mới

Cường Hiệu Tam Thanh Hoàn

Ủy thác rời mạng nhận điểm sư môn trong 8 giờ. Hiệu quả gấp 2 lần so với Tam Thanh Hoàn.

36

Cường Hiệu Lục Thần Hoàn

Ủy thác rời mạng nhận điểm danh vọng trong 8 giờ. Hiệu quả gấp 2 lần so với Lục Thần Hoàn.

24

Càn Khôn Phù

Dùng Càn Khôn Phù có thể cho giao dịch 1 số vật phẩm quý giá như: Đông Phương Long Châu, Như Ý, Cát Tường …

250

Bao Thiên Thạch

Bao chứa 100 Thiên Thạch, khi sử dụng nhận được 100 Thiên Thạch.

100%

Thường Lạc Viên & Cửu Huyền Cư

Giảm giá

 

Lưu ý: Hạn dùng của các vật phẩm này là 30 ngày.

 

Giá mới được áp dụng từ thứ Sáu - ngày 25/09

 

Hãy đến với Ngự Các, đồng đạo có thể sở hữu những vật phẩm hũu ích cho bước ngao du giang hồ.

 

 

Chưởng quản kính bút.