Nữ Oa Bảo Hạp: Mở rộng thời gian sử dụng

28-03-2011

- Kéo dài thời gian sử dụng Nữ Oa Bảo Hạp

Quý nhân sĩ thân mến!

Vào 24h00 ngày 27/03/2011, sự kiện Lễ Hội Tháng 3 kết thúc thì việc sử dụng Nữ Oa Bảo Hạp cũng kết thúc. Tuy nhiên, để tạo thêm thuận tiện cho đồng đạo trên đường hành hiệp, Bổn Trang quyết định mở rộng thời gian sử dụng vật phẩm Nữ Oa Bảo Hạp. Cụ thể như sau:

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì thứ Ba - 29/03/2011.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 30/05/2011.

Lưu ý

  • Cùng thời điểm 30/05/2011 sẽ kết thúc sử dụng Ngôi Sao May Mắn, đồng đạo vui lòng xem thêm chi tiết tại đây.

Với việc mở rộng thời gian sử dụng Nữ Oa Bảo Hạp, Bổn Trang tin rằng đường hành tẩu của đồng đạo sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.