Phần thưởng giải đấu BHTA_tiếp theo

11-02-2009

- Phần thưởng giải đấu Bang Hội Tinh Anh.

 
Thân mời đồng đạo chiêm ngưỡng những vũ khí tiếp theo - nằm trong bộ phần thưởng của giải đấu Bang Hội Tinh Anh.
  
Như vậy bộ phần thưởng của giải đấu Bang Hội Tinh Anh gồm: Trang bị Tàng Kiếm và Vũ khí Bộ Phi Yên và vũ khí Bang Hội Tinh Anh (+7) - như Bổn Trang đã cập nhật ở trên.
 

Nhanh chân tham gia giải đấu để là người chiến thắng và sở hữu những phần thưởng hấp dẫn từ giải đấu Bang Hội Tinh Anh.

 

 

Chưởng quản kính bút.

 

Tin liên quan:

 

>>>Những phần thưởng hấp dẫn giải đấu BHTA_phần đầu

 

>>>Bang hội của bạn đã chuẩn bị cho giải đấu BHTA chưa?

 

 

 

>>>Các vòng thi đấu tại Giải đấu Bang Hội Tinh Anh