Quay số nhận thưởng trong game

01-07-2010

- Chương trình quay số nhận thưởng trong game

Quý đồng đạo thân mến!

Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất trên hành trình bôn tâu của đồng đạo, Bổn Trang xin gửi đến nhân sĩ gần xa chương trình: Quay số nhận thưởng trong game với các phần thưởng cực kỳ hấp dẫn như Lăng Ba Vi Bộ, Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch, Phi Yên Thạch ...

Quay số nhận thưởng trong game chính thức bắt đầu

từ 10h00 sáng 02/07/2010 đến 24h00 ngày 05/12/2010

Kiểm tra và nhận số lần quay số nhận thưởng tại vật phẩm Cẩm Nang Đại Sự Kiện.

Quy tắc nhận lần quay số

Áp dụng cho chuyển ZingXu thành Xu Võ Lâm Truyền Kỳ II

Giá trị thẻ nạp Số lần quay
Chuyển 200 ZingXu 1
Chuyển 600 ZingXu 4
Chuyển 1200 ZingXu 8

Phần thưởng

Vật phẩm Hạn tồn tại
Đấu Hồn15 ngày
Thái Hư Đa Mật Quả
Tẩy Tủy Đơn
Kỳ Lân Hoàn
Chiến Thần Hoàn
Mặt Nạ Sát Thủ Đường
Tu Chân Yếu Quyết
Hạt Giống
Bát Nhã Nhỏ
Bạch Câu Hoàn
Tam Thanh Hoàn
Lục Thần Hoàn
Cường Tam Thanh Hoàn
Cường Lục Thần Hoàn
Đại Bạch Câu Hoàn
Quân Công Đại
Quân Công Huy Hoàng
Phi Yên ThạchKhông thời hạn
Thiên Thạch Tinh Thạch
Thiên Thạch Linh Thạch15 ngày
Định Hồn Thiên Thạch
Nữ Oa Tinh Thạch
Bạch Câu Tiên Đơn
Tam Thanh Tiên Đơn
Lục Thần Tiên Đơn
Lăng Ba Vi Bộ Không thời hạn