Quay số nhận thưởng trong game

04-03-2010

- Chương trình quay số nhận thưởng trong game

Tiếp tục đem đến cho nhân sĩ võ lâm một niềm vui lớn vào đầu năm mới 2010, Bổn Trang xin gửi đến Quý đồng đạo chương trình may mắn cùng thẻ nạp cho game Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Quay số nhận thưởng trong game chính thức

bắt đầu từ 10h00 ngày 5/03/2010 đến 24h00 ngày 11/04/2010

Quy tắc nhận số lần quay số

Áp dụng cho nạp thẻ trực tiếp Võ Lâm Truyền Kỳ II

Giá trị thẻ nạpSố lần nhận thưởng
Thẻ 20.0001 lần nhận thưởng ngẫu nhiên tại NPC
Thẻ 60.0004 lần nhận thưởng ngẫu nhiên tại NPC
Thẻ 120.0008 lần nhận thưởng ngẫu nhiên tại NPC

Áp dụng cho chuyển ZingXu thành Xu Võ Lâm Truyền Kỳ II

Số lượng chuyểnSố lần nhận thưởng
Chuyển  200 Xu1 lần nhận thưởng ngẫu nhiên tại NPC
Chuyển  600 Xu4 lần nhận thưởng ngẫu nhiên tại NPC
Chuyển  1.200 Xu8 lần nhận thưởng ngẫu nhiên tại NPC

 

 

Lưu ý

 

Nhân vật nhận thưởng tại NPC Anh Chủ Phòng Máy/Chị Chủ Phòng Máy hoặc Cẩm Nang Đại Sự Kiện.

Phần thưởng khi quay số

Phần thưởngHạn tồn tại
Thiên Thạch Linh Thạch Không hạn tồn tại
Phi Yên Thạch
Tử Quang Thần Thạch
Nhân Sâm Vạn Năm
Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch 15 ngày
Nông Tang Phổ
Hòa Thị Bích
Đấu Hồn
Thiên Thạch Tinh Thạch Không hạn tồn tại
Thần Nông Đơn 15 ngày
Bát Nhã Chứng Thư
Thần Hành Bảo Điển
Tiêu Kiếp Tán
Thái Hư Đa Mật Quả
Tử Quang Bài
Thượng Cổ Kỳ Lân Huyết Không hạn tồn tại
Bạch Câu Tiên Đơn 15 ngày
Tam Thanh Tiên Đơn
Lục Thần Tiên Đơn
Đại Bạch Câu Hoàn
Cường Tam Thanh Hoàn
Cường Lục Thần Hoàn
Bàn Long Bích
Tẩy Tủy Đơn
Long Huyết Hoàn
Kỳ Lân Hoàn
Phụng Huyết Hoàn
Chiến Thần Hoàn
Cửu Thiên Vô Cực Đơn

Hình ảnh vật phẩm minh họa