Ra mắt chủ đề tuần 4 của cuộc thi Cảm Võ Lâm

03-01-2009

Ra mắt chủ đề tuần 4: Bang Hội Tinh Anh

 

Nếu tình yêu là một chủ đề cho Nhân sĩ thể hiện tình yêu thăng hoa, những tình cảm yêu đương giữa những người đang yêu, tình cảm giữa Nhân sĩ với gia đình hay mối tình giữa một anh hùng với bóng giai nhân ... Thì đây, Bang Hội Tinh Anh sẽ là nơi thể hiện tình đoàn kết, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi và cùng nhau lên đến đỉnh vinh quang.

 

 

Tham gia ngay Bang Hội Tinh Anh

 

Chúc đồng đạo nhiều niềm vui cùng Cảm Võ Lâm – Tầm Đại Hỷ.

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Những bài dự thi của chủ đề Tình yêu cùa cuộc thi Cảm Võ Lâm

 

>>>3 Nhân sĩ đoạt giải tiếp theo của Cảm Võ Lâm - Tầm Đại Hỷ

 

>>>Cảm Võ Lâm - Tầm Đại Hỷ: Chủ đề của tuần thứ ba

 

>> >Cảm Võ Lâm - Tầm Đại Hỷ: Những bài viết đầu tiên của tuần 2