Sáp nhập máy chủ Hiệp Hổ và Dũng Hổ

11-11-2008

- Tiến hành sáp nhập máy chủ Dũng Hổ và Hiệp Hổ.

 

Thân gửi Quý đồng đạo,

 

Để ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, sắp tới Bổn Trang tiến hành sáp nhập một số cụm máy chủ, đây cũng là cơ hội để anh thư hiệp khách bốn phương ở các máy chủ có cơ hội giao lưu, thi thố võ nghệ, đàm đạo võ công,…

 

Thời gian dự kiến:

Thời gian

Các máy chủ sáp nhập

Thứ Sáu ngày 21/11/2008

Dũng Hổ và Hiệp Hổ

 

Trong thời gian sáp nhập các máy chủ với nhau để đảm bảo kỹ thuật, máy chủ Dũng Hổ và Hiệp Hổ chức năng chuyển server tạm hoãn vào thứ Sáu ngày 21/11/2008 và đăng ký kết hôn sẽ tạm ngưng đăng ký từ thứ Tư 12/11/2008. Sau thời gian sáp nhập, đồng đạo có thể đăng ký bình thường. Riêng hai chức năng trên ở các máy chủ khác đều hoạt động bình thường.

 

 

Trong thời gian sắp tới, dự kiến các cụm máy chủ sau sẽ tiến hành sáp nhập máy chủ:

 

Dự kiến sáp nhập các máy chủ sắp tới

Ngạo Hổ - Khinh Hổ

Kim Hổ - Ngọc Hổ

Diệt Hổ - Minh Hổ

 

Ngoài ra trong quá trình sáp nhập các máy chủ như trên, nếu các máy chủ sáp nhập có tên nhân vật trùng nhau (hoặc tên bang hội) thì hệ thống sẽ tự động đổi, theo quy tắc như sau: (theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới sẽ được bảo lưu, nhân vật còn lại sẽ bị đổi tên)

 

Đối với trường hợp trùng tên nhân vật

- Nhân vật nào có đẳng cấp cao hơn được bảo lưu.
- Nhân vật có danh vọng cao hơn được bảo lưu.
- Nhân vật có kinh nghiệm nhiều hơn được bảo lưu.
- Nhân vật có ngân lượng nhiều hơn được bảo lưu.
- Nhân vật có thời gian lập sớm hơn được bảo lưu.
- Một nhân vật được chọn ngẫu nhiên được bảo lưu.

 

Đối với trường hợp trùng tên bang hội

- Bang hội có đẳng cấp cao hơn được bảo lưu.
- Bang hội có nhân khí cao hơn được bảo lưu.
- Bang hội có số lượng người nhiều hơn được bảo lưu.
- Bang hội có thời gian sáng lập sớm hơn được bảo lưu.
- Một bang hội được chọn ngẫu nhiên được bảo lưu.

 

Nay Bổn Trang kính báo, để Quý đồng đạo sắp xếp thuận tiện hơn trên bước đường bôn tẩu giang hồ.

 

Chưởng quản kính bút.