Sáp nhập một số máy chủ khu vực Hồ Chí Minh

27-11-2008

Thân gửi Quý đồng đạo,

 

Ngay trong sáng mai 28/11/2008, Bổn Trang sẽ tiến hành sáp nhập 6 máy chủ thành 3 máy chủ như đã thông báo, cụ thể như sau:Tên máy chủ mới

Tên máy chủ sáp nhập

Đại Hổ

Minh Hổ và Diệt Hổ

Lôi Hổ

Ngạo Hổ và Khinh Hổ

Thiết Hổ

Ngọc Hổ và Kim Hổ

 

Sau khi kết thúc thời gian bảo trì buổi sáng, đồng đạo vui lòng chạy file auto update để cập nhật phiên bản 1.0.37.

 

Đối với anh thư hiệp khách ở các máy chủ cũ sau khi cập nhật file auto update vui lòng chọn tên máy chủ mới như danh sách trên để tiếp tục bổn tẩu giang hồ. Mong Quý đồng đạo thông cảm vì những bất tiện này!

 

Chưởng quản kính bút.