Sắp sửa ra mắt trang bị mới

04-10-2010

- Trang bị mới của Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tiếp tục mang đến sự phong phú và đa dạng thêm về hệ thống trang bị của Võ Lâm Truyền Kỳ II, Bổn Trang xin giới thiệu đến đồng đạo võ lâm những hình ảnh độc đáo nhất về trang bị Nguyên Soái mới nhất sắp sửa xuất hiện.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Sẽ còn nhiều trang bị hấp dẫn và độc đáo, trong thời gian tới, Bổn Trang sẽ gửi đến toàn thể quý nhân sĩ võ lâm.