Sở hữu ngay ngoại trang Tứ Linh

21-10-2010

- Bán ngoại trang Tứ Linh tại NPC Hoàng Kim Thương Nhân

Quý đồng đạo thân mến!

Nếu trước đây, NPC Hoàng Kim Thương Nhân xuất hiện với mục đích bán Lệnh Bài Hoàng Kim trong game thì bắt đầu từ sau bảo trì 22/10/2010, đồng đạo võ lâm có thể thỏa sức mua ngoại trang Tứ Linh tại Hoàng Kim Thương Nhân.

Đồng đạo vui lòng theo dõi bài viết sau để thuận tiện cho việc mua ngoại trang Tứ Linh:

Thời gian

  • Bắt đầu từ sau bảo trì ngày 22/10/2010
  • Kết thúc vào ngày 24h00 ngày 21/11/2010.

Nội dung

Hình ảnhGhi chú

Hoàng Kim Thương Nhân

172/178 Biện Kinh

Bổ sung chức năng:

  • Ta muốn mua 1 bộ ngoại trang Tứ Linh (theo giới tính).
  • Giá bán: 1 bộ Ngoại trang Tứ Linh = 2.400 Xu vật phẩm.

Lưu ý:

  • Ngoại trang Tứ Linh theo giới tính người mua.
  • Hạn tồn tại của ngoại trang Tứ Linh là 60 ngày kể từ lúc mua.
  • Ngoại trang Tứ Linh có thể uẩn linh tại NPC Long Quang Chân Nhân (204/198 - Phượng Tường).
  • Ngoại trang Tứ Linh có thể uẩn linh chuyển sinh.
  • Sau 24h00 ngày 21/11/2010, NPC Hoàng Kim Thương Nhân ngừng bán Ngoại trang Tứ Linh.

Như vậy, sau bảo trì 22/10/2010, tất cả đồng đạo võ lâm có thể mua ngay ngoại trang Tứ Linh cho nhân vật của mình thông qua NPC Hoàng Kim Thương Nhân.