Sôi động thứ Sáu - ngày 13/08

13-08-2010

- Điểm tin nóng trong thứ Sáu - 13/08/2010

Quý nhân sĩ thân mến!

Sau bảo trì sáng nay - thứ Sáu - ngày 13/08/2010, thế giới võ lâm đã có những cập nhật hấp dẫn, Bổn Trang xin điểm qua để đồng đạo nắm rõ:

Trải nghiệm VLTK II cùng giao diện mới

Với những cập nhật nóng bỏng này, Bổn Trang tin rằng đường hành tẩu của nhân sĩ võ lâm sẽ gặp nhiều may mắn.