Tái mở chức năng giao dịch Xu

27-08-2008

- Thứ Sáu 29/08/2008: Tái mở chức năng giao dịch Xu.

 

Kính gửi Quý đồng đạo,

 

Vừa qua chức năng giao dịch Xu gián đoạn đã gây bất tiện phần nào đó trong bước đường bôn tẩu giang hồ cũng như trong giao dịch thông thương của Nhân sĩ bốn phương. Bổn Trang xin cáo lỗi về sự bất tiện này.

 

Ngay trong sáng thứ Sáu 29/08/2008, chức năng giao dịch Xu hoạt động trở lại. Đồng đạo vui lòng chạy file auto update để cập nhật.

 

Nay Bổn Trang kính báo để Quý đồng đạo thuận tiện hơn trong việc giao dịch cũng như hành tẩu giang hồ.

 

Chưởng quản kính bút.