Tạm đóng chức năng Ngự Các và Giao dịch Xu

09-06-2008

Thân gửi Quý đồng đạo,

Sau khi phiên bản Loạn Giang Hồ ra mắt, thế giới võ lâm xuất hiện tình trạng một số nhân sĩ đã lợi dụng làm giàu một cách bất chính gây ảnh hưởng đến các nhân sĩ khác. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của hào kiệt giang hồ và tính cân bằng của trò chơi, Bổn Trang quyết định tạm đóngchức năng Ngự Cácgiao dịch xutrong một thời gian ngắn.

 

Bên cạnh đó Bổn Trang khuyến cáo đến Quý đồng đạo trong thời gian này không nên giao dịch với người chơi khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Xin chân thành cáo lỗi cùng Quý đồng đạo về những bất tiện này. Bổn Trang sẽ thông báo đến Quý đồng đạo những thông tin mới về tình hình thế giới võ lâm trong thời gian sớm nhất. Rất mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của Quý đồng đạo trong hành trình hoàn thiện thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Nay kính báo,

Chưởng quản kính bút.