Tạm ngưng chức năng lập Bang hội

11-01-2010

- Tạm ngưng chức năng lập Bang hội

Kính thưa quý Quý đồng đạo!

Sau bảo trì thứ Sáu - ngày 15/01/2010, chức năng lập bang ở tất cả các máy chủ sẽ tạm thời ngưng hoạt động

Theo đó, những Bang hội có nhân khí bằng không vào thứ Sáu - ngày 15/01/2010 sẽ được hệ thống ghi nhận và tiến hành xoá Bang hội trong thời gian tới.

Và sau bảo trì thứ Sáu - ngày 29/01/2010, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ mở lại chức năng lập bang với những điều kiện mới.

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo cập nhật thông tin. Thân chúc đồng đạo vui cùng thế giới võ lâm.