Tạm ngưng hoạt động Trạm Hỗ Trợ KH tại An Giang

09-09-2008

- Tạm ngưng hoạt động Trạm Hỗ Trợ Khách Hàng An Giang.


Thân gửi Quý đồng đạo An Giang!

Với mục đích nâng cấp hệ thống, nâng cao chất lượng phục vụ, hôm nay 09/9, Trạm Hỗ Trợ Khách Hàng An Giang: 216 Thi Sách, P. Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang sẽ tạm ngưng hoạt động trong 1 ngày.


Ngày 10/09/2008, Trạm Hỗ Trợ Khách Hàng An Giang sẽ lại đón tiếp và giải quyết mọi khó khăn của Quý đồng đạo trên hành trình bôn tẩu.

Nay kính báo,

Chưởng quản kính bút.