Tân Phụng: Ra mắt tính năng Quốc tịch

10-04-2011

- Nhân sĩ chuyển đến Tân Phụng sắp được chuyển đổi Quốc tịch

Quý nhân sĩ thân mến!

Máy chủ Tân Phụng ra mắt từ ngày 15/01/2011 đã trở thành lãnh thổ tiềm năng cho nhân sĩ từ muôn nơi hội tụ về đây. Và theo như thông báo thì sau 3 tháng, các nhân vật chuyển đến server Tân Phụng có thể đăng ký chuyển đổi Quốc tịch, tức là tính năng này bắt đầu hoạt động từ ngày 15/04/2011.

Nay Bổn Trang xin thông báo đến quý nhân sĩ bôn tẩu tại Tân Phụng lưu ý để đường hành tẩu thêm phần thuận lợi.