Tăng phần thưởng cực khủng Tài Nguyên Chiến

30-03-2020

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Tháng 4 đã đến, ngoài những cập nhật nóng hổi vừa ra mắt, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiếp tục tăng thêm phần thưởng hấp dẫn cho Tài Nguyên Chiến, mang lại thật nhiều niềm vui mới cho cộng đồng nhân sĩ giang hồ. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian & nội dung cập nhật

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 01/04/2020.

NPC và điều kiện tham gia

  • NPC Tư Mã Tấn Nguyên: Tham gia Tài nguyên chiến

Tư Mã Tấn Nguyên (180/174 Tương Dương)

 • Nhân vật chuyển sinh 7 level 92 trở lên, gia nhập môn phái và điểm công trạng từ 50.000 trở lên.
 • Mỗi ngày 1 nhân vật có thể hoàn thành 4 nhiệm vụ tài nguyên chiến/ 1 ngày.

Tăng phần thưởng thu thập 1 lần tài nguyên

 • Tăng kinh nghiệm thu thập 1 lần tài nguyên như sau:
  • Nhân vật sẽ nhận được 20.000 điểm kinh nghiệm/ 1 lần thu thập
  • Như vậy nhân vật hoàn thành 1 nhiệm vụ tài nguyên chiến nhân vật nhận được phần thưởng kinh nghiệm từ đào tài nguyên là 60,000,000 EXP, hoàn thành 4 nhiệm vụ sẽ nhận được 240,000,000 EXP.

Tăng phần thưởng Tài Nguyên Chiến

 • Tăng phần thưởng công trạng, thưởng hiệp nghĩa chi chứng, tăng phần thưởng kinh nghiệm và thêm phần thưởng Bột Trân Châu, chi tiết như sau:
Phần thưởng điểm Công Trạng khi hoàn thành nhiệm vụ
Không sử dụng
Quân Công
Quân Công
Chương
Quân Công
Đại
Quân Công
Huy Hoàng
Quân Công
Vinh Dự
1.6003.2008.00016.00022.400
Phần thưởng Bột Trân Châu khi hoàn thành nhiệm vụ
Không sử dụng
Quân Công
Quân Công
Chương
Quân Công
Đại
Quân Công
Huy Hoàng
Quân Công
Vinh Dự
1010101010
Phần thưởng Hiệp Nghĩa Chi Chứng (không khóa)
 • Khi trả nhiệm vụ thành công nhân vật sẽ nhận được 10 Hiệp Nghĩa Chi Chứng không khóa.
Không sử dụng
Quân Công
Quân Công
Chương
Quân Công
Đại
Quân Công
Huy Hoàng
Quân Công
Vinh Dự
1010101010
Tăng phần thưởng điểm kinh nghiệm khi hoàn thành nhiệm vụ
 • Phần thưởng kinh nghiệm nhận được là như nhau, không phân biệt quân hàm.
 • Khi Nguyên Soái không kích hoạt x2 điểm kinh nghiệm
Không sử dụng
Quân Công
Quân Công
Chương
Quân Công
Đại
Quân Công
Huy Hoàng
Quân Công
Vinh Dự
100.000.000120.000.000130.000.000140.000.000150.000.000
 • Khi Nguyên Soái kích hoạt x2 điểm kinh nghiệm
Không sử dụng
Quân Công
Quân Công
Chương
Quân Công
Đại
Quân Công
Huy Hoàng
Quân Công
Vinh Dự
200.000.000240.000.000260.000.000280.000.000300.000.000Lưu ý

 • Như vậy nhân vật hoàn thành 1 nhiệm vụ tài nguyên chiến sẽ nhận được phần thưởng kinh nghiệm trả nhiệm vụ mà không sử dụng quân công tối đa là 200.000.000 EXP. Hoàn thành 4 nhiệm vụ sẽ nhận được 800.000.000 EXP.
 • Nếu nhân vật hoàn thành đủ 4 nhiệm vụ tài nguyên chiến có thể nhận tối đa: 1.440.000.000 EXP, 40 bột trân châu, 89.600 công trạng, 40 hiệp nghĩa chi chứng.
 • Nhân vật Nguyên Soái không cần x2 kinh nghiệm vẫn có thể đào được tài nguyên chiến.

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Bên cạnh đó, nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đồng đạo vui lòng gửi yêu cầu về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.