Tăng Thưởng Khủng Bát Nhã Nhỏ, Tứ Linh, Hạt Giống

18-02-2020

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm mang đến những trải nghiệm và thêm phần thưởng từ hoạt động trồng cây, hạt giống... Từ ngày 19/02/2020, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ cập nhật tăng phần thưởng và giảm một nửa (1/2) thời gian trồng cây Bát Nhã Nhỏ, Túi Hạt Giống, Cây Tứ Linh. Dễ dàng nhận được hơn 2 Tỷ điểm kinh nghiệm mỗi ngày, Quân Công huy hoàng, Tụ Linh Quyết, Luyện Lô Thiết cấp 6, Tẩy Tâm Thạch cấp 6,...  chi tiết như sau:

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 19/02/2020.

Điều kiện trồng cây

 • Cây Bát Nhã Nhỏ: Nhân vật cấp 01 trở lên.
 • Cây Hạt Giống: Nhân vật cấp 01 trở lên.
 • Cây Tứ Linh: Nhân vật cấp 59 trở lên và đã vào môn phái.

Số lượng giới hạn

 • Cây Bát Nhã Nhỏ: Tối đa 16 cây/ngày.
 • Cây Hạt Giống: Tối đa 24 cây/ngày.
 • Cây Tứ Linh: Mỗi ngày trồng được tối đa 24 cây/1 ngày.

Nguồn gốc

Hình ảnhNguồn gốc
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hạt Giống
 • Mua tại Ngự Các.
 • Giá mua: 40 Xu / 6 Hạt Giống.
 • Hoặc nhận được từ phần thưởng sự kiện, phó bản.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bát Nhã Nhỏ

 

 • Mua tại Ngự Các.
 • Giá mua: 5 Xu / Cây.
 • Hoặc nhận được từ phần thưởng sự kiện, phó bản.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Cây Tứ Linh
 • Mua tại NPC Bách Thảo Tiên (Thành Đô - 217/216).
 • Giá mua: 15 Xu / Cây.
 • Hoặc nhận được từ phần thưởng sự kiện, phó bản.

Tăng phần thưởng trồng cây

 • Giảm một nửa (1/2) thời gian chờ tưới cây và một nửa (1/2) thời gian chờ thu hoạch cây của cả 3 loại cây: Cây Hạt Giống, Bát Nhã Nhỏ và Cây Tứ Linh.
 • Tăng phần thưởng trồng Cây Hạt Giống, Bát Nhã và Cây Tứ Linh.
Hình ảnhPhần thưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hạt Giống

✿ Giảm một nửa (1/2) thời gian chờ tưới cây và một nửa (1/2) thời gian chờ thu hoạch cây của Cây Hạt Giống.

✿ Kích hoạt thành công sẽ nhận được tất cả phần thưởng sau:

 • 2 điểm Sư Môn
 • 2 điểm Danh Vọng
 • 150 điểm Chân Khí
 • 3.000.000 EXP

✿ Thu hoạch thành công sẽ nhận được:

 • 30.000.000 EXP
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên trong 11 phần thưởng sau:
3.000.000 EXPBát Nhã Chứng Thư (7 ngày)
Túi Đá Quý cấp 1Hồi Tiên Đơn
Kinh Mạch Đồng NhânKinh Mạch Ngân Nhân
Tụ Linh HoànQuân Công Huy Hoàng (7 ngày)
Tụ Linh QuyếtTẩy Tâm Thạch 6
-Luyện Lô Thiết 6
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bát Nhã Nhỏ

✿ Giảm một nửa (1/2) thời gian chờ tưới cây và một nửa (1/2) thời gian chờ thu hoạch cây của cây Bát Nhã.

✿ Kích hoạt thành công sẽ nhận được tất cả phần thưởng sau:

 • 2 điểm Sư Môn
 • 2 điểm Danh Vọng
 • 100 điểm Chân Khí
 • 2.500.000 EXP

✿ Thu hoạch thành công sẽ nhận được:

 • 25.000.000 EXP
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên trong 11 phần thưởng sau:
2.500.000 EXPBát Nhã Chứng Thư (7 ngày)
Túi Đá Quý cấp 1Hồi Tiên Đơn
Kinh Mạch Đồng NhânKinh Mạch Ngân Nhân
Tụ Linh HoànQuân Công Huy Hoàng (7 ngày)
Tụ Linh QuyếtTẩy Tâm Thạch 6
-Luyện Lô Thiết 6
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Cây Tứ Linh

✿ Giảm một nửa (1/2) thời gian chờ tưới cây và một nửa (1/2) thời gian chờ thu hoạch cây của Cây Tứ Linh.

✿ Kích hoạt thành công sẽ nhận được tất cả phần thưởng sau:

 • 4 điểm Sư Môn
 • 4 điểm Danh Vọng
 • 200 điểm Chân Khí
 • 3.500.000 EXP

✿ Thu hoạch thành công sẽ nhận được:

 • 35.000.000 EXP
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên trong 11 phần thưởng sau:
3.500.000 EXPBát Nhã Chứng Thư (7 ngày)
Túi Đá Quý cấp 1Hồi Tiên Đơn
Kinh Mạch Đồng NhânKinh Mạch Ngân Nhân
Tụ Linh HoànQuân Công Huy Hoàng (7 ngày)
Tụ Linh QuyếtTẩy Tâm Thạch 6
-Luyện Lô Thiết 6
 • Tất cả các phần thưởng vật phẩm đều có thể giao dịch.

Nay xin thông báo để nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Nếu gặp khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ có thể gửi yêu cầu hỗ trợ về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.