Thay đổi mệnh giá Zing Xu qua SMS

20-01-2010

- Thay đổi mệnh giá Zing Xu qua SMS

Kính gửi Quý đồng đạo.

Bổn Trang xin thông báo đến Quý đồng đạo thông tin về việc thay đổi mệnh giá Zing Xu khi nạp Xu qua tin nhắn SMS như sau:

Cú pháp nạp Zing Xu bằng SMS

Cú pháp tin nhắn trên áp dụng với thuê bao của các nhà cung cấp MobiPhone, VinaPhoneViettel.

Tên tài khoản Zing ID của đồng đạo là: Anh123

 • Đồng đạo soạn tin theo cú pháp: XU Anh123
 • Gửi đến số 6769 hoặc 6569.
 • Đồng đạo sẽ nhận được thông báo tin nhắn với số Zing Xu tương ứng.

Xem thêm các quy định khi gửi tin nhắN SMS nạp ZingXu tại đây.

Quy định

Quy định chung

Số lượng tin nhắn hạn chế đối với 01 tài khoản Zing ID:

 • 01 tài khoản Zing ID chỉ được sử dụng tối đa 03 số điện thoại khác nhau để nhắn tin.
 • 01 tài khoản Zing ID chỉ được phép nhận tối đa 10 tin nhắn/ngày.
 • 01 tài khoản Zing ID chỉ được phép nhận tối đa 35 tin nhắn/tuần.
 • 01 tài khoản Zing ID chỉ được phép nhận tối đa 80 tin nhắn/tháng.

Quy định riêng theo từng nhà cung cấp dịch vụ viễn thông

MobiFone & Viettel

 • Mỗi số điện thoại sẽ chỉ có thể nhắn tin nạp vào Zing ID tối đa 150.000 VNĐ/01 ngày.

VinaPhone

  • 01 số điện thoại không được gởi quá 03 tin nhắn trong thời gian 05 phút.
  • 01 số điện thoại không được gởi quá 05 tin nhắn trong thời gian 10 phút.
  • 01 số điện thoại không được gởi quá 30 tin nhắn trong thời gian 01 giờ.
  • 01 số điện thoại không được gởi quá 300 tin nhắn trong thời gian 24 giờ.