Thay đổi vị trí NPC Đường Minh Thành

05-08-2010

- Cập nhật 06/08: Thay đổi vị trí Đường Minh Thành

Quý nhân sĩ thân mến!

Sau bảo trì ngày mai - thứ Sáu - ngày 06/08/2010, vị trí NPC Đường Minh Thành (NPC hỗ trợ tính năng Trái cây mùa vui) sẽ được thay đổi sang Tuyền Châu, tọa độ 180/185 (NPC Đường Minh Thành sẽ không còn ở Biện Kinh).

NPCGhi chú

Đường Minh Thành

Toạ độ: Tuyền Châu - 180/185

Chức năng: Nhận trái cây và phát thưởng


Bổn Trang thông báo để đồng đạo nắm thông tin kịp thời và đường bôn tẩu được thuận lợi.