Thiếu Lâm Võ Tông: Công dụng của từng Yếu quyết

14-10-2008

- Bí ẩn công dụng của yếu quyết Thiếu Lâm Võ Tông.

 

Chiêu thức phức tạp cộng với nội công thâm hậu tạo nên những vết lõm trên nền gạch thô cứng hay dấu tay in hằn sâu vào thân cây cổ thụ một phần minh chứng cho sự luyện tập vất vả của môn phái Thiếu Lâm Võ Tông. Kỹ năng tấn công chủ yếu ra đòn liên tiếp, dùng sự vững chắc trong từng đường quyền, cước để hạ đối phương.

 

Mỗi yếu quyết của Thiếu Lâm Võ Tông có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

 

Thất Bảo Chiếu quyết

La Hán Quyền quyết

Ca Diệp Thối

Huệ Nhãn quyết

Vi Đà Quyền

Văn Vân quyết

La Hán Trận quyết

Đại Tu Di Chưởng

Vô Ảnh quyết

Long Trảo Thủ quyết

 

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Dương Môn Cung Kỵ

 

>>>Bí ẩn công dụng của Yếu quyết Võ Đang Tục Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Ngũ Độc Tà Hiệp

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Cái Bang Tịnh Y

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Phật Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Tục Gia

 

>>>Công dụng Yếu quyết của môn phái Đường Môn