Thời gian trao thưởng từ NPC Thần Ưng Tử

13-11-2009

 

- Thời gian trao thưởng từ Thần Ưng Tử

 

Kính gửi Quý đồng đạo!

 

Vì một số lý do khách quan từ thế giới võ lâm, Bổn Trang xin thông báo tới đồng đạo muôn nơi tin tức như sau:

 

Thần Ưng Tử sẽ chính thức trao thưởng

cho Quý nhân sĩ tại máy chủ Thần Ưng

vào sau bảo trì ngày mai - thứ Bảy ngày 14/11/2009.


Như vậy, sau thời gian bảo trì ngày mai, Quý nhân sĩ ngao du tại máy chủ Thần Ưng có thể nhận thưởng tại Thần Ưng Tử.

 

Nay Bổn Trang thông báo để nhân sĩ Thần Ưng cập nhật kịp thời. Thân chúc đồng đạo vui khám phá cùng thế giới võ lâm.

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>19h00 ngày 07/11: Ra mắt máy chủ Thần Ưng