Thông báo đóng hệ thống đăng ký chuyển server

25-04-2008

Thân gửi đồng đạo võ lâm,

 

Chương trình chuyển server tự do miễn phí vừa qua đã thu hút sự tham gia của đông đảo nhân sĩ võ lâm khắp nơi. Chỉ sau một ngày mở đăng ký, lượng nhân vật đăng ký chuyển server đã vượt quá mức quy định. Để đảm bảo chất lượng cho đợt chuyển server lần này, Bổn Trang xin thông báo đến toàn thể nhân sĩ: Hệ thống đăng ký chuyển server sẽ được đóng lại vào lúc 18h00 ngày 25/04/2008.

 

Bên cạnh đó, do số lượng nhân vật đăng ký chuyển server quá nhiều, Bổn Trang sẽ thay đổi thời gian chuyển nhân vật như sau:

 

Từ 0h00 đến 6h00 ngày Thứ Ba 29/04/2008

 

Bổn Trang vô cùng cáo lỗi đến Quý đồng đạo về sự bất tiện này và kính mong nhận được sự thông cảm từ Quý đồng đạo. Quý nhân sĩ chưa kịp đăng ký chuyển server trong lần này có thể an tâm chờ đợi đợt chuyển server tự do tiếp theo sẽ được mở trong thời gian rất gần.

 

Chưởng quản kính bút.