Thông báo về đợt chuyển server miễn phí vừa qua

19-12-2008

Thân gửi Quý đồng đạo,

 

Trong hai đợt chuyển server miễn phí đến Trấn Hổ - Vương Long vừa qua, Bổn Trang nhận được hàng trăm tài khoản đăng ký chuyển đến hai máy chủ này.

 

Đợt đăng ký lần thứ hai (từ 12/12/2008 – 18/12/2008), số lượng tài khoản đăng ký chuyển server miễn phí đông hơn dự kiến. Để đảm bảo kỹ thuật, Bổn Trang quyết định: Đối vớicác tài khoản đã đăng ký chuyển đến Vương Long trong đợt vừa qua, chưa được chuyển server trong sáng nay, sẽ được Bổn Trang chuyển server miễn phí vào sáng mai – thứ Bảy 20/12/2008.

 

Nay Bổn Trang kính báo, để Quý đồng đạo thuận tiện hơn trên con đường bôn tẩu và rất mong đồng đạo thông cảm sự bất tiện này.

 

Chưởng quản kính bút.