Thông báo về sự cố tối ngày 03/11/2009

04-11-2009

- Sự cố tối ngày 03/11/2009

 

Thân gửi Quý đồng đạo!  

 

Do sự cố khách quan về đường truyền nên khoảng 21h00 đến 23h00 tối ngày 03/11/2009, Quý đồng đạo đã không thể đăng nhập vào game Võ Lâm Truyền Kỳ II cũng như truy cập vào hệ thống Trang chủ và diễn đàn Võ lâm Truyền Kỳ II.

 

Sự cố đã được khắc phục kịp thời ngay sau đó.Hiện tại, Quý nhân sĩ đã có thể tiếp tục đăng nhập vào game, Trang chủ và diễn đàn VLTK II như bình thường.

 

Bổn Trang xin thông báo tới đồng đạo về sự cố nói trên và rất mong Quý đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này. Thân chúc đồng đạo vui cùng thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.

 

Chưởng quản kính bút.