Thông báo về tình trạng khó đăng nhập vào game.

18-03-2010

- Thông báo tình trạng khó đăng nhập vào game

Quý nhân sĩ thân mến!

Chỉ còn 1 ngày nữa giải đấu Bang Hội Tinh Anh 3 bắt đầu khởi tranh Vòng Server (19/03 - 21/03/2010), Bổn Trang đang tiến hành gấp rút các công tác chuẩn bị cho giải đấu nên xảy ra tình trạng khó đăng nhập vào game.

Bổn Trang sẽ sớm khắc phục tình trạng này, rất mong Quý đồng đạo thông cảm. Riêng Trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II vẫn hoạt động bình thường, đồng đạo có thể truy cập và theo dõi những thông tin liên quan đến thế giới Võ Lâm II.

Nay kính báo để Quý đồng đạo được rõ.