Thông tin hiển thị tại mục Chiến trường

19-06-2009

- Thông tin hiển thị tại mục Chiến trường.

 

Hôm nay phiên bản Công Thành Đại Chiến đã chính thức ra mắt - một phiên bản có sự cập nhật và thay đổi rất lớn. Đồng đạo có thể dễ dàng nhận thấy những chức năng tự động tìm đường hay khóa giao dịch và các hoạt động trong sự kiện Long Hổ Trùng Phùng. Trong quá trình update phiên bản mới đã phát sinh một số lỗi hiển thị về thông tin tại mục Chiến trường, tình trạng này đang Bổn Trang chỉnh sửa.

 

 

Thông tin tại mục Chiến trường

 

Nay Bổn Trang xin thông báo đến tất cả Nhân sĩ võ lâm được rõ và yên tâm trên hành trình tham gia Võ Lâm Truyền Kỳ II - phiên bản Công Thành Đại Chiến.

 

Chưởng quản kính bút.