Thứ Bảy 20/09/2008: Bảo trì tổng đài 1900561558

19-09-2008

Ngày 20/09: Bảo trì tổng đài 1900561558

 

Kính gửi Quý đồng đạo,

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành nâng cấp và bảo trì tổng đài 1900 561 558. Vì vậy mọi hoạt động của tổng đài sẽ phải tạm ngưng.

 

Thời gian bảo trì

Thứ Bảy ngày 20/09/2008.

 

Ngày 21/09/2008, tổng đài sẽ hoạt động trở lại bình thường. Rất mong Quý đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này.

 

Nay kính báo,

 

 

Chưởng quản kính bút.