Thứ Sáu: Bảo trì định kỳ tất cả các cụm máy chủ

15-05-2008

Thân gửi đồng đạo võ lâm,

 

Để nâng cấp hệ thống máy chủ, đồng thời tiến hành việc chuyển server cho những đồng đạo đã đăng ký, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả các cụm máy chủ.

 

Thời gian bảo trì:

Từ 4h00 đến 7h00, thứ Sáu ngày 16/05/2008.

 

Lưu ý: Đây cũng là thời gian bảo trì server vào Thứ Sáu hằng tuần để phục vụ cho việc chuyển server tự do thu phí.

 

Chân thành cáo lỗi cùng Quý đồng đạo về những bất tiện này. Sau thời gian nói trên, đồng đạo có thể đăng nhập vào trò chơi để tiếp tục hành trình bôn tẩu giang hồ, gặp gỡ và giao lưu hào kiệt tại những vùng đất mới.

 

Chưởng quản kính bút.