Tiến hành bảo trì hệ thống Website và diễn đàn VLTK II

06-10-2009

 

- Bảo trì hệ thống Website và diễn đàn VLTK II

 

Kính gửi Quý đồng đạo!

 

Nhằm nâng cấp hệ thống Website và diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II để phục vụ Quý đồng đồng đạo tốt hơn trong thời gian sắp tới, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Website và diễn đàn VLTK II.

 

Thời gian dự kiến bảo trì

Từ 05h00 đến - 06h00 ngày 7/10/2009.


Sau thời gian bảo trì, Quý đồng đạo có thể tiếp tục truy cập hệ thống Website và diễn đàn VLTK II như bình thường. Rất mong Quý đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này.

 

Chưởng quản kính bút.