Tiếp nhận thông tin liên quan Bảo Rương Tài Nguyên

07-01-2010

- Tiếp nhận thông tin liên quan đến chức năng Bảo Rương Tài Nguyên

Quý đồng đạo thân mến.

Hiện nay, Bổn Trang nhận được khá nhiều thông tin liên quan đến chức năng Bảo Rương Tài Nguyên. Và nhằm đảm bảo quyền lợi của các Bang hội tham gia tính năng Công Thành Đại Chiến, xin thông báo như sau:

Bổn Trang sẽ tiến hành tiếp nhận các thông tin liên quan đến chức năng Bảo Rương Tài Nguyên

Thời gian

Từ thứ Sáu - ngày 08/01 đến hết Chủ Nhật  ngày 10/01/2010.

Phương thức

Thông tin được tiếp nhận qua đường dây nóng 1900 561 558.

Nội dung

Vào thứ Tư - ngày 06/01/2010 khi tham gia tính năng Bảo Vệ Tài Nguyên có hiện tượng sai khác so với thông tin đã thông báo điều chỉnh, các Bang chủ Bang hội chiếm Thành Đô vui lòng phản ánh đến Bổn Trang.

Đối tượng

Bang chủ của các Bang hội chiếm giữ Thành Đô của từng máy chủ vào ngày Thứ Tư 06/01/2010.

Lưu ý

  • Chỉ tiếp nhận thông tin từ Bang chủ Bang hội chiếm thành trong thứ Tư - ngày 06/01/2010.
  • Các trường hợp cố tình cung cấp thông tin sai lệch, Bổn Trang sẽ có biện pháp xử lý thích đáng.
  • Sau ngày 10/01/2010, Bổn Trang sẽ không xử lý bất cứ khiếu kiện nào liên quan đến chức năng Bảo Rương Tài Nguyên.