Tiếp tục hỗ trợ đồng đạo chuyển hướng Chuyển Sinh

28-03-2013

T
hân gửi quý đồng đạo,

Liên quan đến vấn đề thay đổi hướng Chuyển Sinh tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân được đưa tin trước đó, trong thời gian vừa qua, Bổn Trang đã tiếp nhận một số trường hợp gặp khó khăn khi chọn thực hiện Chuyển Sinh hướng Ưng Tử và Phụng Tử. Theo đó, nhằm giải quyết vấn đề trên, cũng như giúp quý đồng đạo sớm hoàn thành bá nghiệp, Bổn Trang quyết định tiếp tục mở đợt hỗ trợ thay đổi hướng Chuyển Sinh miễn phí lần 02 dành riêng cho hướng Ưng Tử và Phụng Tử. Cụ thể:

Thời gian thực hiện

  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 02/04/2013.
  • Kết thúc: Sau bảo trì ngày 09/04/2013.

Nội dung chi tiết

  • Đồng đạo vui lòng kiểm tra 03 phần sau có tương ứng với hướng Chuyển Sinh như đồng đạo mong muốn hay chưa:
    • Ngoại trang Chuyển Sinh, Ngọc Bội Hằng Nga (hoặc Hậu Nghệ).
    • Ấn Chuyển Sinh.