Tính năng mới cho chiến trường & đóng hợp thành linh thạch

16-05-2010

- Cập nhật tính năng Nguyên Soái phát động x2 kinh nghiệm

- Tạm thời đóng chức năng hợp thành linh thạch tại NPC Công Dã

Thân gửi quý nhân sĩ võ lâm!

Trong sáng mai - thứ Hai - ngày 17/05/2010, hệ thống game Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ cập nhật tính năng mới cho chiến trường Tống Liêu - qua tính năng này, Nguyên Soái của mỗi phe có thể mở chế độ nhân đôi điểm kinh nghiệm, tại chiến trường phụ.

Ngoài ra, chức năng "hợp thành linh thạch" tạm thời đóng lại, thời gian ra mở lại sẽ được Bổn Trang thông báo sau trên trang chủ volam2.zing.vn, đồng đạo nhớ đón theo dõi tin tức để cập nhật những thông tin liên quan.

Tính năng Nguyên Soái phát động x2 kinh nghiệm chiến trường phụ

  • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì thứ Hai - ngày 17/05/2010 tính năng này chính thức cập nhật.
  • Nội dung: Trong giai đoạn báo danh chiến trường phụ, Nguyên Soái đối thoại với NPC Chủ Soái để phát lệnh tấn công. Tất cả mọi người tham gia chiến trường phụ được Nguyên soái phát lệnh sẽ nhân đôi kinh nghiệm vào cuối trận.
Điều kiện:
  • Nguyên Soái phe nào chỉ phát động cho phe đó nhân đôi kinh nghiệm, không ảnh hưởng đến phe đối địch.
  • Nguyên soái phải có xưng hiệu Nguyên Soái mới có thể kích hoạt nhân đôi kinh nghiệm.
  • Và khi bắt đầu báo danh chiến trường chính thì sẽ không nhận được nhân đôi kinh nghiệm.

Hướng dẫn:

  • Bước 1: Nguyên Soái của bên Tống (hoặc Liêu), sau khi đăng ký tham gia chiến trường phụ thành công, đến gặp NPC Chủ soái.

Nguyên Soái - Võ Lâm Truyền Kỳ II - HN

  • Bước 2: Chọn dòng "Mau truyền lệnh của bổn Nguyên Soái" để xác nhận nhân đôi điểm kinh nghiệm cho phe mình.

Nguyên Soái - Võ Lâm Truyền Kỳ II - HN

  • Nếu không phải là Nguyên Soái: Hệ thống sẽ thông báo như bảng dưới.
Nguyên Soái - Võ Lâm Truyền Kỳ II - HN

Tạm ngưng chức năng hợp thành linh thạch

  • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì thứ Hai - ngày 17/05/2010 tính năng này chính thức cập nhật.
  • Nội dung: Đóng chức năng hợp thành linh thạch tại NPC Công Dã ở 3 thành thị Đại Lý, Tương Dương, Dương Châu.
Nguyên Soái - Võ Lâm Truyền Kỳ II - HN