Trạm thông tin mới tại Đức Trọng - Lâm Đồng

13-08-2008

- Trạm thông tin mới tại Đức Trọng Lâm Đồng

 

Thân gửi tất cả Quý đồng đạo gần xa!

 

Như thông báo trước đây, bắt đầu từ ngày 11/08/2008 Trạm Thông Tin Đức Trọng – Lâm Đồng sẽ hoạt động tại địa điểm mới

 

Địa chỉ mới:

49 Thống Nhất - Liên Nghĩa - Đức Trọng - Lâm Đồng.

 

Hình ảnh:

 

 

Từ nay, địa điểm mới này sẽ là nơi tiếp nhận mọi thắc mắc và giải quyết các vấn đề khó khăn của Quý nhân sĩ Lâm Đồng.

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>> Nâng cấp trạm thông tin Đức Trọng - Lâm Đồng

 

>>>Trạm hỗ trợ lưu động đến Hải Phòng

 

>>> 4/8/2008 Khai trương trạm hỗ trợ khách hàng Nghệ An