Trấn Hổ - Vương Long: Chuyển server miễn phí đợt hai

17-12-2008

- Chuyển server miễn phí đến hai máy chủ Trấn Hổ - Vương Long.

 

Trong đợt chuyển server miễn phí lần trước chắc hẳn nhiều Nhân sĩ võ lâm chưa kịp đăng ký chuyển server sang hai vùng đất mới Trấn Hổ - Vương Long. Nay Bổn Trang tiếp tục mở đợt chuyển server miễn phí đến hai máy chủ Trấn Hổ - Vương Long.

 

Đồng đạo vào trang https://hotro.zing.vn/volam2/support/ để đăng ký chuyển server.

 

Thời gian đăng ký:

Từ hôm nay đến 16h00 thứ Năm 18/12/2008.

 

Thời gian chuyển server:

Sáng thứ Sáu 19/12/2008.

 

Khi đồng đạo đăng ký chuyển server đến hai máy chủ Trấn Hổ và Vương Long thì hệ thống sẽ trừ số Xu như đăng ký chuyển server bình thường nhưng Bổn Trang xét trả đầy đủ số Xu ngay sau đó.

 

Lưu ý:
- Đồng đạo có thể tham khảo thông tin chi tiết về những lưu ý khi chuyển server tại đây.
- Tất cả các nhân sĩ đều có thể chuyển đến hai máy chủ Trấn Hổ, Vương Long. Các máy chủ mới: Quyền Long, Vạn Hổ và Địa Hổ chưa được chuyển trong đợt này.
- Riêng các máy chủ cũ đều có thể tiến hành chuyển đến và đi bình thường nhưng sẽ tính phí.

 

Chưởng quản kính bút.