Trang phục Tàng Kiếm và Tống Liêu

02-05-2008

>>>7 ải Tàng Kiếm Sơn Trang, đồng đạo đã vượt qua chưa?

>>>Đông đúc, nhộn nhịp, rực lửa chiến trường Tống Liêu

 

Chiến trường Tống Liêu, Tàng Kiếm Sơn Trang là những hoạt động luôn luôn hấp dẫn các bước chân của hiệp khách anh thư luôn muốn thể hiện bản lĩnh anh tài của mình. Ngoài những phần thưởng điểm kinh nghiệm quý giá đồng đạo còn có cơ hội nhận được những trang bị có thuộc tính cao.

 

Bổn Trang xin được gửi đến nhân sĩ võ lâm trọn bộ trang phục Xa Kỵ Tướng Quân _ nhận được khi tham gia vượt ải Tàng Kiếm và bộ trang bị Đô Thống _ nhận được khi tham gia chiến trường Tống Liêu, được nhân sĩ khunglong26 và nhân sĩ kencruz2 chia sẻ trên Diễn đàn.


 
 

    

Trang bị Đô Thống, sau khi mặc trọn bộ các dòng ẩn tự động kích hoạt   


  

Trang bị Xa Kỵ Tướng Quân, khi mang trọn bộ các dòng ẩn tự động kích hoạt

Chưởng quản kính bút.