Trao thưởng 200 Xu tài khoản Ngọa Hổ Tàng Long

15-10-2008

- Đã trao thưởng 200 Xu vào tài khoản Ngọa Hổ Tàng Long.

 

Vừa qua trong giải thi đấu Long Hổ Tranh Hùng rất nhiều nhân sĩ nhận được tài khoản Ngọa Hổ Tàng Long và trong số đó rất nhiều nhân sĩ háo hức luyện tập đạt được những đẳng cấp rất cao.

 

Như thông báo trước, Bổn Trang đã tiến hành trao thưởng 200 Xu vào mỗi tài khoản Ngọa Hổ Tàng Long được phát ra trong buổi họp mặt Long Hổ Tranh Hùng tại TP. HCM và Hà Nội (chỉ trao thưởng cho những tài khoản đã kích hoạt). Nay thông báo để Quý đồng đạo kiểm tra lại tài khoản.

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Ngọa Hổ Tàng Long

 

>>> Hướng dẫn nhận thưởng Ngọa Hổ Tàng Long

 

>>>Ngọa Hổ Tàng Long: Chinh phục thử thách mới