Uy Long, Quán Hổ: Nhân sĩ có thể chuyển server

06-09-2008

- Nhân sĩ máy chủ Uy Long, Quán Hổ có thể đăng ký chuyển server.

 

Thấm thoát 3 tháng trôi qua, chắc hẳn Nhân sĩ vùng đất Uy Long, Quán Hổ đang nôn nóng được trùng phùng với tri kỷ các máy chủ khác hay chỉ để thỏa lòng mong ước phiêu lưu các vùng đất mới.

 

Nay Bổn Trang thông báo, bắt đầu từ hôm nay Nhân sĩ ở hai máy chủ Uy Long và Quán Hổ có thể chuyển server và các Nhân sĩ ở các máy chủ khác có thể chuyển server đến hai máy chủ này.

 

Chúc đồng đạo có những giây phút thư giãn cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.

 

Chưởng quản kính bút.

 

 
Tin liên quan:

 

>>>Chức năng chuyển server tự do hằng tuần